JavaScript中的字符串

字符串类型的基本用法:

 • 正常字符串都是用单引号 ’ ‘或双引号” “包裹起来的
 • 转义字符\
\ let i="\"huang\"" 				// 输出"huang”
\t let i="huang\thuang" 		 //输出huang	huang
\n	 let i="huang\nhuang" //换行
\x let d='\x65'		//ASCII码
 • 多行字符串编写
 var ma=`huang
   hello
   world !`
/* 输出结果:
huang
   hello
   world !
*/
 • 模板字符串
  let name="huang";
  let ma=`你好!${name}`;
  console.log(ma);
//输出结果:你好!huang
 • 字符串长度
    let ma="huang";
    console.log(ma.length);
//输出结果:5
 • 字符串大小转变
 let ma="huang";
 console.log(ma.toUpperCase());//HUANG
 let ms="HUANG";
 console.log(ms.toLowerCase());//huang
 • 注意:定义好的字符串不可变
 • 获取字符串的下标
 let ma="huang";
console.log(ma.indexOf('u'))//1
 • 截取字符串中的字符
 let ma="huang";
 console.log(ma.substring(1,3));//包含前面不包含后面,输出结果:ua
 console.log(ma.substring(1));//从第一个字符开始到最后一个字符,输出结果:uang